International Auxiliary Languages
Advertisement

Esperando (Jay Bowks) 2000

Description: Esperando, estan uno de la proyektos de (Jacinto Javier Bowks de la ROSA, alias ILVI) de linguo planifikado, (kreado en la anuo 2000). Esperando estan la moderno linguo por la internaciona komunikaciono. La strukturo estan basado super Esperanto & Ido, la parolos estan plus latino, or plus bono, hispano. La proyekto estan facilo por la hispano-linguo-parolandos. La fonologio estan basado super la hispano & la vokabulario la hispano linguo parolado en la Estados Unida.

Eksemplos:[]

Patro Noso[]

Patro noso ke estan en la cielo, santo estan tuo nomino; venan regino tuo; estan faciado la volo tuo, tal en la cielo asi anke en la tero. La pano noso omni diurno donan al nos ho-diurno, et perdonan al nos debitos noso, asi kom nos anke perdonan al debitoros noso, et no kondusan al nos en la tentaciono, sed liberan al nos de la malo.

Tureo de Babelo[]


(Genesis 11: 1-9)

Bono, la tero estado de uno linguo et plus de la mesmo parolado. Et kuando elos avanzado de la oriento, elos inkontrado planuro en la paiso de Shinaro, et habitado ayi. Et elos dichado uno al la proksimo suo: Venan, nos van facian brikos et kocinan los al fogo. Et elos usado la brikos por petros, et bitumino por cemento. Et elos dichado: Venan, nos konstruan por nos citeo et tureo kuya kulmino aksesan la cielo, et nos van glorifikar la nomino de nos ante ke nos dividan nos trans la tota tero. Bono, la Senyoro descendado por vear la citeo et la tureo ke estan en kurso de konstruaciono por la filios de Adamo, et elos dichado: Aki, uno estan la populo, et estan uno linguo por totos: et elos komensado faciar esto, elos no cesado la proyekto suo uske suo laboro elos kompletado. Venan dunke, nos descensan, et nos konfusan la linguo de elos por ke toto no kompredan la parlado de la proksimo suo. Et asi La Senyoro dividado elos de esa lokalo al la toto tero, et elos cesado konstruar la citeo. Et pro eso uno nominado lo Babelo, pro ke ayi konfusado La Senyoro la linguo de la toto tero; et de ayi dispersado al elos la Senyoro al super toto la superficeo de la toto regiono.

Advertisement